مراحل تولید عکس تبلیغاتی و کاربرد آن در طرح تبلیغاتی

یکی از مهمترین بخش‌های هر کسب و کاری، فارق از اندازه سازمانی آن، بخش بازاریابی و تبلیغات و روابط عمومی است. برای گردانندگان کسب و کار و مدیران سازمان ها، معرفی محصولات و خدمات شرکت یکی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود و در این بین بخش بازاریابی و تبلیغات و روابط عمومی به نوعی ویترین معرفی آنان محسوب می‌شود. برای این منظور ابزارهای متفاوتی در اختیار است که