سرمایه‌گذاری

زمانی که شما برای راه‌اندازی و یا توسعه‌ی کار و کسب خود نیاز به یک خدمات دارید، در واقع برای کار و کسب خود یک سرمایه‌گذاری انجام می‌دهید.

این خدمات برای تولید‌کنندگان، صنعت‌گران و کار و کسب‌های غیر عکاسی می‌تواند شامل:

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و معماری

عکاسی گذر زمان و تایم لپس

عکاسی پانوراما و 360 درجه

و برای عکاسان:

تحقیقات بازار / قیمت‌گذاری و کشف قیمت

نوشتن بیزینس پلن و بیزینس مدل

و تنظیم قراردادها

باشد.

سرمایه گذاری

هزینه‌ی خدمات برای تولید‌کنندگان، صنعت‌گران و کار و کسب‌های غیر عکاسی

با توجه به این که هر پروژه، شرایط و فاکتورهای خاص خودش را دارد، نمی‌توان یک قیمت واحد برای پروژه‌های عکاسی متصور شد.

شما برای برآورد هزینه دقیق پروژه‌ی خود می‌توانید از بخش تماس، درخواست یک مشاوره‌ی آنلاین داشته باشید تا با هم ابعاد مختلف پروژه را بررسی کنیم و میزان هزینه‌ی لازم برای انجام پروژه‌ی شما را برآورد کنیم.

هزینه‌ی خدمات برای عکاسان

۱. تحقیق بازار و گزارش آن:
زمان اجرا: سه تا چهار هفته
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقوقی: ۶ میلیون تومان
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقیقی ۳ میلیون تومان
۲. تهیه بیزینس پلن و بیزینس مدل:
زمان اجرا: یک تا دو هفته
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقوقی: ۳ میلیون تومان
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقیقی ۲ میلیون تومان
۳. تهیه قراردادهای کاری به صورت عمومی (فرم کلی قراردادها):
زمان نوشتن (هر قرارداد): دو تا سه روز
هزینه‌ی هر قرارداد (فرم عمومی): ۵۰۰ هزار تومان
۴. کشف قیمت و قیمت‌گذاری و مشاوره‌ی قیمت‌گذاری:
زمان اجرا: دو تا سه هفته
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقوقی: ۴.۵ میلیون تومان
هزینه‌ی آن برای اشخاص حقیقی ۳.۵ میلیون تومان