توضيحات پروژه

عکاسی پرتره

چهره‌ی ما آدمیان مانند هم و در عین حال متفاوت از هم است.

چهره گویاست؛ حرف می‌زند، می‌خندد، می‌گرید، شادی می‌کند و احساس را، به بیننده منتقل می‌کند.

عکاسی پرتره، یکی از مهم‌ترین نوع عکاسی‌ست که بر عواطف بشری و انتقال احساسات تکیه دارد.

عکاسی پرتره
عکاسی پرتره
عکاسی پرتره
عکاسی پرتره
عکاسی پرتره
عکاسی پرتره

برخی از نمونه کارهای ما