عکاسی تئاتر

عکاسی تئاتر کمی متفاوت از سایر سبک‌های عکاسی است. شما هیچ کنترلی بر روی سوژه و نورپردازی صحنه ندارید و همه این‌ها در دست کارگردان است که باید به عنوان بخش درونی روند روایت داستان حفظ شوند. نوری که ایجاد شده، تاثیرگذار است می‌تواند شدید یا این‌که کم باشد و سایه‌ها در آن منعکس شوند. تغییر آنها کارآن‌ها را مختل می‌کند.

22

پروژه

2400

عکس